[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. House of Walker | Bez kategorii
WYGRYWAJ NAGRODY
Z JOHNNIE WALKER
I Wspieraj swoje
ulubione lokale na
Coctail Festival
5xIPHONE 11 128GB
15xGŁOŚNIK
MARSHALL
ACTION II
VOICE ALEXA
181xZESTAWÓW KOKTAJLOWYCH
10 000xVOUCHER NA DWA KOKTAJLE
NA WORLD CLASS COCTAIL FESTIVAL
ZGŁOSZENIE

*Lista lokali, w których zrealizować będzie można wygrany voucher, dostępna w trakcie trwania kolejnej edycji World Class Coctail Festival pod adresem: https://cocktailfestival.pl

1.Kup dowolną butelkę Johnnie Walker*
2.ZAchowaj paragon
3.graj o nagrody!
4.CZAS TRWANIA KONKURSU 10.04 – 30.05.2021 r.
PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU - KLIKNIJ TUTAJ

Nagrody

*Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest jednorazowy zakup – w terminie trwania Konkursu, produktów Johnnie Walker lub dowolnego zestawu promocyjnego, w skład którego wchodzi produkt Johnnie Walker, z wyłączeniem pojemności 0,05, 0,2 oraz 0,35 litra oraz zachowanie paragonu dokumentującego ten zakup.

  Wybierz zdjęcie paragonu do przesłania

  odpowiedz na kreatywne PYTANIE:
  „Jak wyobrażasz sobie idealne spotkanie z Przyjaciółmi?”
  WPISZ SWOJĄ ODPOWEDŹ:(do 250 znaków – ilość znaków liczona ze spacjami)

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu „Wygrywaj nagrody z Johhnie Walker”
  Oświadczam, że mam ukończone 18 lat
  Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych
  Oświadczam, że mam miejsce zamieszkania na terenie Polski
  Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem ani osobą działającą na zlecenie: Organizatora Konkursu InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72, ani firmy Diageo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, ani członkiem ich rodzin lub osobą pozostającą z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Oświadczam, że udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Wygrywaj nagrody z Johhnie Walker” oraz udzielam nieodpłatnie zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  Nagrody I, II i III stopnia

  Komisja dokona wyboru zwycięzców Nagrody I, II i III stopnia do dnia 15 czerwca 2021 r. Zwycięzcy nagród I,II i III stopnia są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy na adres mail podany w Zgłoszeniu. Wiadomość jest wysyłana w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców.

  W przypadku laureatów nagród I, II i III Stopnia w wiadomości, w celu weryfikacji prawa do nagrody, zwycięzca jest proszony o przesłanie w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wiadomości dot. wygranej na adres e-mail organizatora promocje@incubi.pl wypełnionego i podpisanego formularza oraz zdjęcia / skanu Dowodu Zakupu, którego numer został wpisany w zwycięskim Zgłoszeniu.

  Wyniki Konkursu w postaci:

  imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na Fanpagu najpóźniej do dnia 26 czerwca 2021 r.

  Nagrody etapu

  Nagrody etapu – przyznawane są dla zgłoszeń z danego etapu każdorazowopo ich zakończeniu.

  POWODZENIA!

  Pij odpowiedzialnie
  DRINKIQ.com/pl