WYGRAJ WYCIECZKĘ
DO SZKOCJI
5xWYCIECZKA DO SZKOCJI
DLA DWÓCH OSÓB
100xZ ZESTAWEM
4 SZKLANEK
 
1.Kup dowolną butelkę Johnnie Walker* W SIECI SKLEPÓW BIEDRONKA
2.Zachowaj paragon
3.Odpowiedz na pytanie i graj o nagrody!
4.CZAS TRWANIA KONKURSU 6.12 – 7.01.2022 r.
PEŁNA TREŚĆ REGULAMINU - KLIKNIJ TUTAJ

Nagrody

*Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest jednorazowy zakup - w terminie trwania Konkursu, produktów Johnnie Walker lub dowolnego zestawu promocyjnego, w skład którego wchodzi JW Red Label 0.7 l, 1 l, 1.5 l, 1.75 l oraz JW Black Label 0.7 l, 1.5 l oraz zachowanie paragonu dokumentującego ten zakup. Organizatorem konkursu “Wygraj wycieczkę” w sieci sklepów Biedronka jest InCubi Sp. z o. o.

  Wybierz zdjęcie paragonu do przesłania

  odpowiedz na kreatywne PYTANIE:
  „Idealny towarzysz podróży to?
  Kogo i dlaczego zabierzesz w podróż do Szkocji?”
  WPISZ SWOJĄ ODPOWIEDŹ:(do 250 znaków – ilość znaków liczona ze spacjami)

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu „Wygraj wycieczkę do Szkocji”
  Oświadczam, że mam ukończone 18 lat
  Oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych
  Oświadczam, że mam miejsce zamieszkania na terenie Polski
  Oświadczam, że nie jestem pracownikiem, współpracownikiem ani osobą działającą na zlecenie: Organizatora Konkursu InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72, ani firmy Diageo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, ani członkiem ich rodzin lub osobą pozostającą z ww. we wspólnym gospodarstwie domowym.
  Oświadczam, że udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej do Pracy Konkursowej zgłoszonej w ramach Konkursu „Wygrywaj nagrody z Johhnie Walker” oraz udzielam nieodpłatnie zezwolenia i zgody, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres jednego roku po zakończeniu czasu trwania Konkursu, na korzystanie z Pracy Konkursowej według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w lit. a. – f. poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony w szczególności do korzystania z Pracy Konkursowej dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji:
  Nagrody I, II stopnia

  Komisja dokona wyboru zwycięzców do dnia 20 stycznia 2022 r. Zwycięzcy nagród są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej do zwycięzcy na adres mail podany w Zgłoszeniu. Wiadomość jest wysyłana w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców.

  Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na www.facebook.com/HouseOfWalker najpóźniej do dnia 27 stycznia 2022 r. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r.

  Wyniki Konkursu w postaci:

  imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na Fanpagu najpóźniej do dnia 20 lutego 2022 r.

  POWODZENIA!

  Pij odpowiedzialnie
  DRINKIQ.com/pl